Projenin Özeti

Umut Kütüphanesi Projesi kapsamında, Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, basılı ve görsel yayınlardan oluşan bir kütüphane kurulacaktır. Bu faaliyetin temel amacı, gençlerin insan sağlığı ve bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalıklarının arttırılmasını destekleyecek faaliyetlerin bu merkezde hayata geçirilmesidir. Merkezin, gençler başta olmak üzere her kesimden insan için bir yaşam alanı haline getirilmesi, çocuk, genç, aile, öğretmen herkesin ihtiyaç duyacağı doğru kaynaklara, hızlı ve maliyetsiz erişimlerinin arttırılması temel amaçtır.

Haftalık/aylık olarak planlanacak film gösterimi, kitap kulübü, konuk sohbetleri, sanat ve kültürel içerikli serbest etkinlik alanları ile Merkez, gençler için keyifli ve verimli zaman geçirecekleri bir alan haline dönüştürülecektir.

Diğer yandan proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarıyla, lise öğrenimine devam eden 100 lider genç yetiştirilecek ve arkadaş çevrelerinde bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgi ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları desteklenecektir.

Çocuk ve gençlerin en yakınındaki aile ve okul çevresinde bulunan, onların yaşamlarını yönlendirmelerinde büyük rol oynayan, gençlerin bağımsız yaşam becerilerini desteklemeye yönelik konularda aile ve öğretmenleri güçlendirecek eğitimler yapılacaktır.

Son olarak toplum temelli çalışmalarda istenen hedeflere ulaşabilmek için kanaat önderlerinin önemli rolüne olan inancımız doğrultusunda, proje kapsamında mahalle muhtarları, imamlar, STK'lar ile iyi örnek teşkil etmesi açısından spor kulüplerinin temsilcileri için farkındalık seminerleri düzenlenecektir.

Bu çalışmaların hedef gruplar üzerindeki etkilerinin ölçülmesine yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacak ve hazırlanan raporlar, projenin sonunda düzenlenecek Panelde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca basın ve medyada yürütülecek tanıtım ve görünürlük çalışmalarıyla bağımlılıklarla mücadelede yerel bir modelin diğer belediyelere örnek olmasına yönelik haber ve duyurular hazırlanacaktır.

Resmi olarak Kasım 2016'da sona erecek proje ile başlatılan bu faaliyetler, Ümraniye Belediyesi'nin mali ve teknik desteğiyle Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde sürdürülmeye, Umut Kütüphanesi gençler için her açıdan bilgi ve paylaşım merkezi olmaya devam edecektir.