Umudun Liderleri, Okullarındaki Akranlarına Umut Kütüphanesi Projesini Anlatıyor.


Umut Kütüphanesi Projesinde yaygınlaştırma çalışmaları başladı. 

Bu kapsamda her lider kendi okulunda, okulun rehber öğretmeni ve idari kadrosunun onay ve desteği doğrultusunda projenin amacı, faaliyetleri, dünü ve bugününü akranları ile paylaşıyor.

Liderler tarafından yapılan proje tanıtım sunumunun ardından Umut Kütüphanesine yeni üye kayıtları alınıyor ve katılımcı öğrencilerin merak ettikleri sorular lider tarafından yanıtlanıyor.

Projenin sürdürülebilirlik planı doğrultusunda gerçekleştirilen bu faaliyet ile 2016-2017 dönemi için planlanan U.K.L.A. çalışmaları, yeni dönemde daha fazla genci, çeşitlenen etkinliklerle ağırlayarak yoluna devam etmek üzere hız kazanıyor. 


7 Kasım 2016 Pazartesi